Följande personer ingår i referensgruppen till Socialstyrelsens uppdrag inom hjälpmedel.

Ledamöter:

Mats Sjödin, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Katriina Hugosson, Svenska OCD-förbundet Ananke

Ann Ander, Afasiförbundet