I det nationella intresserådet redovisas och diskuteras aktuella övergripande ämnen från myndigheten. Intresseorganisationerna har där möjlighet att lyfta ideologiska och intressepolitiska frågeställningar. Vidare diskuterar rådet principiella och för myndigheten strategiskt viktiga frågor. En tydlig uppföljning av de frågor som behandlats eftersträvas.

Ledamöter:

Agneta Söder, Autism- och Aspergerförbundet

Lisbeth Flodman, Dyslexiförbundet FMLS

Marie-Louise Luther, Astma- och  allergiförbundet

Tina Höglund, Riksförbundet Attention

Peter Nordqvist, Hjärtebarnsförbundet

Malin Myrsell, ILCO

Zarah Melander,  Riksförbundet FUB

Kontaktperson:

Stefan Eklund Åkerberg, Funktionsrätt Sverige