Stefan Fagerström, FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning