Ledamöter:

Lotta Håkansson, Funktionsrätt Sveriges styrelse