Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Missiv

Remiss

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Utbildningsdepartementet senast den 27 oktober 2017.

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver Funktionsrätt Sverige inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Funktionsrätt Sverige ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Funktionsrätt Sverige

Mikael Klein

08-546 404 34

Remissvar

Vi svarar inte på denna remiss