80 miljoner européer påverkas av beslut om tillgänglighet

Handikappförbunden och Dyslexiförbundet, FLMS känner en stark oro för den här utvecklingen och uppmanar nu svenska EU-parlamentariker att agera i frågan genom att skarpt avvisa förslagen om att avlägsna audiovisuella medietjänster och e-böcker från lagen. Om förslaget blir verklighet innebär det att den kanske viktigaste vägen till delaktighet i kulturlivet och demokratin begränsas.

Parlamentet brukar stå på medborgarnas sida i EU, men den här gången vill de stoppa utvecklingen mot ett inkluderande samhälle som främjar innovation och universell utformning.

Parlamentets kulturkommitté ska snart leda arbetet med ett annat direktiv: revideringen av direktivet för audiovisuella medietjänster som riktar sig till tv-kanaler. Där är artikeln om tillgänglighet struken.

Vi menar att parlamentet istället borde främja den juridiska anpassningen till FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som EU också har ratificerat. Konventionens artikel 30, skyddar tydligt och klart tillgången till kultur.

Tillgänglighet måste med i lagar som riktar sig till både tv-bolag som gör innehåll och till de som träffas av tillgänglighetslagen – tillverkare av apparater och de som distribuerar tv och gör e-böcker. Annars kanske inte innehållet når ända fram till konsumenten.

Handikappförbunden och Dyslexiförbundet vill tillsammans med våra europeiska kollegor se en ambitiös, meningsfull och långtgående tillgänglighetslag som säkerställer att alla personer med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor som andra.

Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden

Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet, FMLS samt styrelseledamot i Handikappförbunden

Pressmeddelandet på MyNewsDesk