Handikapprörelsens alternativrapport om FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK).pdf