Anders Lago: ”Arbetsförmedlingen klarar inte ens att fånga upp personer med funktionsnedsättning”

Anders Lago, styrelseledamot i Funktionsrätt Sverige och ordförande för FUB, säger till tidningen Arbetsvärlden att han bedrövad, ledsen och förbannad över försämringen av de arbetsmarknadspolitiska stöden till personer med funktionsnedsättning:

– Arbetet med långtidsarbetslösa med funktionshinder fungerade inte bra tidigare heller, men nu har det blivit mer av en katastrof. Arbetsförmedlingen klarar inte ens att fånga upp personer med funktionsnedsättning.

Ett grundläggande problem är att personer med funktionsnedsättning har svårt att få en personlig kontakt med Arbetsförmedlingen, trots att det är ett fördjupat, personligt stöd som fungerar bäst för målgruppen. Sedan reformeringen av Arbetsförmedlingen startades har utvecklingen gått i motsatt riktning. Arbetsförmedlingskontor har lagts ned och fysiska möten har förvaldlats till möten på distans.

Anders Lago framhåller att många inte får det stöd de har rätt till och att Arbetsförmedlingen nu behöver ett resurstillskott.

– Man behöver inte uppfinna nytt, utan använda de verktyg som Arbetsförmedlingen redan har i sin förordning. Jobbade man bara med dem – arbetsträning, praktik, SIUS-konsulenter – då tror jag att man kommer långt, säger Anders Lago till Arbetsvärlden.