Ann-Marie Stenhammar tilldelas hedersutmärkelse

Vi har idag mottagit den glädjande nyheten att Ann-Marie Stenhammar, en av våra medarbetare, tilldelats Stiftelsen Bångs hedersutmärkelse 2017 på 30 000 kr. Ann-Marie är utredare, utbildare och projektledare. Hon har bland annat utarbetat kunskapsöversikten Lyssna på mig om barns och ungas delaktighet och självbestämmande samt den nya webbplatsen Opratat.se – där familjer med barn med funktionsnedsättning kan hämta stöd för att prata mer med varandra om svåra tankar och känslor.Ann-Marie Stenhammar

 

Pressmeddelande från Bångs Stiftelse:

Bångs stiftelse uppmärksammar förtjänstfullt arbete för att synliggöra barn och unga med funktionsnedsättning som en viktig grupp i det samlade arbetet med barnrättighetsfrågor.

Stiftelsens hedersutmärkelse 2017 på 30 000 kronor tilldelas Ann-Marie Stenhammar, utredare och utbildare som bland annat utarbetat kunskapsöversikten Lyssna på mig om barns och ungas delaktighet och självbestämmande samt Opratat.se – en webbplats där familjer med barn med funktionsnedsättning kan hämta stöd för att prata mer med varandra om svåra tankar och känslor.

Ann-Marie Stenhammars insatser för att på ett konkret och konsekvent sätt lyssna på och synliggöra barn och unga med funktionsnedsättning innebär ett viktigt bidrag till ökad förståelse för barn och unga med funktionsnedsättning, deras föräldrar och syskon. Det utgör även ett viktigt stöd för professionella och myndigheter i deras arbete och insatser.

Hedersutmärkelsen delas ut den 16 november vid en sluten ceremoni.

Om Bångs Stiftelse

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne skapades 1927 genom en donation och delar årligen ut 4 – 6 miljoner kronor till föreningar som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn och unga. Dessutom uppmärksammar stiftelsen årligen personer som har gjort betydelsefulla insatser inom det sociala samhällsarbetet. Med utmärkelsen vill Bångs Stiftelse visa sin uppskattning för en god samhällsinsats som kommer de mest utsatta tillgodo.

Ytterligare upplysningar om Bångs stiftelse kan lämnas av ordförande i Bångs stiftelse Annika Öquist, telefon 070 – 627 33 11

Information om Bångs stiftelse finns på www.bangs-stiftelsen.se