Äntligen går regeringen vidare med LSS – nu vill funktionsrättsrörelsen vara med från början

”Den angelägna frågan om LSS har stått still ett år, och därför välkomnar vi att regeringen äntligen går vidare med initiativ för att förbättra den personliga assistansen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige om regeringens förslag. ”Nu när man lagt den gamla LSS-utredningen bakom sig, ser vi fram emot att den nya utredningen från början för en bredare dialog med funktionsrättsrörelsen.”

Frågan om vad som kan tolkas som normalt föräldraskap är mycket angelägen, många föräldrar får på tok för lite stöd idag.

”Det är positivt att utgångspunkten i utredningen är att barns rätt till personlig assistans ska tryggas, fortsätter Elisabeth Wallenius. ”En viktig aspekt är också att föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska ha rätt till den avlastning de behöver för att kunna förena familjeliv med arbete, på samma sätt som andra föräldrar.”

Vi ser också fram emot en förstärkning av rätten till personlig assistans vid egenvård. Det är vanligt att patienter blir ordinerade egenvård och det måste vara möjligt även om man har en funktionsnedsättning och behöver stöd att utföra sin egenvård.

”Det är troligt att vi kommer att ha mer att säga när vi får direktivet till utredningen, men vi är positiva till ansatsen”, avslutar Elisabeth Wallenius. ”Vi hoppas att regeringen även tar tag i problemen med övriga LSS-insatser snart, det är inte endast personlig assistans som dras med stora problem.”