”Arbetet med den nationella strategin är oerhört viktigt”

Just nu pågår arbete med att ta fram en ny nationell strategi inom psykisk hälsa och suicidprevention. Funktionsrätt Sverige var med på en hearing på regeringskansliet torsdagen den 15 februari för att lämna synpunkter inför det fortsatta arbetet med strategin. Funktionsrätt Sverige välkomnar förslaget till en ny strategi. ”Vi prioriterar detta högt och kommer även fortsättningsvis att bidra aktivt i framtagandet av strategin”, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen överlämnade i september 2023 ett förslag till en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. De övergripande målen i strategin är en förbättrad psykisk hälsa i hela befolkningen, färre liv förlorade i suicid och minskade negativa konsekvenser på grund av psykiatriska tillstånd.

– Det här arbetet är oerhört viktigt. Det är bra att 26 myndigheter är med och det är viktigt att funktionsrättsrörelsen finns med i det fortsatta arbetet, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige, som deltog vid hearingen.

När förslaget till ny strategi presenterades i september betonade Funktionsrätt Sverige vikten av att regeringen tillsätter nödvändiga resurser för att målen ska kunna uppfyllas.

Vid hearingen under torsdagen medverkade både statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed.

Porträttbild av en person till vänster och två personer som står och talar till höger i bild.
Nicklas Mårtensson till vänster i bild. Bilden till höger: Ulf Kristersson och Jakob Forssmed vid hearingen.