Arbetsförmedlingen måste få tydliga uppdrag för inkludering av arbetssökande med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen måste få tydliga uppdrag och konkreta mål för arbetssökande med funktionsnedsättning. Det kräver den samlade funktionsrättsrörelsen i en gemensam skrivelse till regeringen.

Den svåra situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning nämns inte i regleringsbrevet för 2023, trots en betydligt lägre sysselsättningsgrad i jämförelse med övriga befolkningen. Det kommande året behövs tydliga mål om hur personer med funktionsnedsättning ska inkluderas arbetsmarknaden och hur sysselsättningsgraden ska öka.

– Under det kommande året vill vi att Arbetsförmedlingen ska få ett tydligt formulerat uppdrag om att halvera genomsnittstiden för registrering av funktionshinderkod, vilken ger tillgång till särskilt stöd. Det är orimligt att det idag tar ett år för att få en sådan kod. Vi vill också att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att se över hur tillgången till specialister kan säkerställas, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige, i en kommentar.

I skrivelsen framhåller funktionsrättsrörelsen att den svåra situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning inte nämns i regleringsbrevet för 2023, trots en betydligt lägre sysselsättningsgrad i jämförelse med övriga befolkningen.

Skrivelsen är undertecknad av Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige, Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund, Niklas Mattson, förbundsordförande för Synskadades Riksförbund och Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

Skrivelse: Inspel till Arbetsförmedlingen

En person går in till ett kontor för Arbetsförmedlingen
Foto: Jessica Janson & Mostphotos