Arbetsförmedlingens arbetssätt är ett misslyckande

Den så kallade FunkA-utredningen har gjort en översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättningar. Handikappförbunden riktar nu allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen och uppmanar regeringen att göra nödvändiga satsningar för att bryta trenden.

FunkA-utredningen har kartlagt hur Arbetsförmedlingen arbetar med de insatser som är riktade till personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Redogörelsen är häpnadsväckande och ytterst allvarlig. Genomgående finns brister i allt från styrning och resursfördelning till uppföljning och kvalitetssäkring av olika insatser. De enskilda handläggarnas förutsättningar att utföra sitt arbete måste i en samlad bild ses som hopplösa. Konsekvenserna för de arbetssökande blir katastrofala.

Handikappförbunden ser en stark nödvändighet att förändra de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning. De olika stödformerna måste ha en bättre samverkan, en tydligare strävan att förstärka den enskilde individens konkurrenskraft och i betydligt större utsträckning leda till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Denna förändring måste kunna ske utan att äventyra den enskildes trygghet. Viktiga faktorer för stödåtgärderna ska fungera bättre, är att de arbetssökandes möjligheter att påverka sin situation förstärks samt att Arbetsförmedlingen får rätt incitament för sitt arbete.

– Det är alarmerande att arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning ökat så drastiskt de senaste åren, menar Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. Regeringen måste ta FunkA-utredningens analys och förslag på allvar. De miljarder som varje år sparas in på sjukförsäkringen måste nu satsas i offensiva åtgärder för att ge rätt stöd till jobb.

– Det måste bli ett slut med att människor bollas mellan sjukförsäkringens utkastare och arbetsförmedlingens väntrum utan att komma någonvart, fortsätter Ingrid Burman. Regeringens paroll om att allas arbetsförmåga ska tas tillvara, kommer annars klinga väldigt ihåligt i nästa valrörelse.

Remissvar-Funkautredningens-betänkande-Sänkta-trösklar-Högt-i-tak.pdf:

Ingrid Burman

Mikael Klein