Arbetsmarknadspolitiken står och stampar

Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättningar med nedsatt arbetsförmåga har inte förändrats sedan 2013, utan ligger kvar på 55 procent, att jämföra med 77 procent i den övriga befolkningen. ”Det visar att arbetsmarknadspolitiken fortfarande står och stampar när det gäller personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga”, säger Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden.

Siffrorna kommer från Arbetsförmedlingens och Statistiska Centralbyråns, SCBs årliga rapport om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Rapporten visar på allvarliga brister och otillräckliga arbetsmarknadspolitiska insatser för de som står längst från arbetsmarknaden.

Graverande är att det statistiska underlaget för rapporten är så undermåligt att den största förändringen sedan 2013, nämligen att arbetslösheten för personer som har funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga, har ökat från 11 procent till 13 procent, inte är statistiskt tillförlitlig. ”Om dessa rapporter ska uppfylla sitt syfte krävs statistisk tillförlitlighet. Här ligger ansvaret på regeringen”, säger Ingrid Burman.

Vi vet att antalet personer med funktionsnedsättningar och nedsatt arbetsförmåga som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har ökat och därför finns det ändå anledning att tro att den växande andelen arbetslösa är verklighet.

Rapporten visar med tydlighet att det fortfarande saknas verkningsfulla arbetsmarknadspolitiska åtgärder för personer som har funktionsnedsättningar med nedsatt arbetsförmåga.

”Vi saknar en politisk ambition att förändra de strukturella hinder som står i vägen för att personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga ska få arbete. Här krävs nya arbetsmarknadspolitiska redskap som inte enbart fokuserar på den arbetssökande, utan också på arbetsplatsen, arbetsmiljön, arbetskollegor och chefer. Det finns en bred parlamentarisk majoritet för genomförandet av de förslag som lämnades av Funka-utredningen. Vi undrar vad ni väntar på?”, säger Ingrid Burman.

För ytterligare kommentarer, kontakta: Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden, telefon 070 – 343 95 87

Länk till pressmeddelandet på MyNews desk