EU-val och FN-förhör på agendan för den europeiska funktionsrättsrörelsen

Personer i ett mötesrum viftar med gröna lappar i luften.
Omröstning vid EDF:s årsmöte. Foto: European Disability Forum

Bara några veckor före EU-valet medverkade Funktionsrätt Sverige vid årsmötet för European Disability Forum, EDF, som är funktionsrättsrörelsens europeiska samarbetsorganisation. Det kommande EU-valet fanns förstås med på agendan.

Mia Ahlgren, utredare med ansvar för internationella funktionsrättsfrågor och Marina Carlsson, Funktionsrätt Sveriges styrelse, deltog i mötet som hölls i Ljubljana. Till mötet tog de med sig färska erfarenheter från FN:s granskning av hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen. EU är den första regionala organisation som ratificerat konventionen och nästa år står EU på tur att granskas av FN. Under hösten kommer EDF att arbeta parallellt med en alternativrapport och förslag till mål i EU-kommissionens nya funktionsrättsstrategi.

– Vi föreslog att den europeiska funktionsrättsrörelsen ska arbeta för att EU blir en förebild för medlemsländerna genom att involvera rörelsen i att ta fram en konkret handlingsplan för genomförandet av de nya FN-rekommendationer som kommer nästa år, säger Mia Ahlgren.

Löften från kandidater till Europaparlamentet

Vid mötet diskuterades också arbetet inför EU-valet. Med bara några veckor kvar till EU-valet bedriver EDF en intensiv kampanj för att förmå kandidater till Europaparlamentet runtom i Europa att skriva under ett löfte om att under den kommande mandatperioden medverka till att bygga en inkluderande framtid för personer med funktionsnedsättning. EDF har också tagit fram ett valmanifest för funktionsrättsrörelsen i Europa, som politikerna förbinder sig att följa genom att skriva under löftet.

Vid mötet presenterade EDF också en rapport om rätten till självbestämmande, som visade att 21 av medlemsländerna i strid med Funktionsrättskonventionen fortfarande tillåter ett fullständigt eller partiellt förmyndarskap.

EDF:s webbplats kan du läsa mer om punkterna som diskuterades vid årsmötet.