Assistansersättningen innebär ett självvalt liv på jämlika villkor

Den senaste tiden har det rapporterats mycket om fusk inom assistansersättningen. Det är lätt att tro att assistansersättningen är genomsyrad av fuskare. Men det stämmer inte. Andelen som fuskar med assistansersättning är ytterst liten. För alla andra, de nästan
16 000 personer som har assistansersättning, är ersättningen en förutsättning för att kunna leva ett självvalt liv på jämlika villkor.

Vi, Försäkringskassan samt representanter från brukarorganisationer och assistansanordnare, vill uppmärksamma den livsviktiga roll som personlig assistans spelar för så många människor med funktionsnedsättning. Assistansersättning är ett personligt utformat stöd som till att börja med gör det möjligt att alls överleva för många som har stora och komplicerade funktionsnedsättningar. Assistansersättning möjliggör ett deltagande i samhälls-, förenings-, kultur- och arbetslivet. Assistansersättning möjliggör för personer med funktionsnedsättning att vara jämlika medborgare i samhället.

Tack vare assistansersättning har personer med funktionsnedsättning ett självbestämmande över sina egna liv och förutsättningen att leva det liv man själv vill leva.

Det livet ser olika ut för olika personer. En del som har personlig assistans är föräldrar som kan spela en aktiv roll i sina barns liv med hämtning och lämning. Andra är ungdomar på väg ut i vuxenlivet. Många behöver assistans för att kunna kommunicera med andra och kan tack vare assistansen leva ett rikt socialt liv med många vänner. Studenter med funktionsnedsättning kan med hjälp av sina personliga assistenter delta i studentlivets alla delar, om de själva vill. Assistansersättningen ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att göra karriär som även innebär resor i tjänsten. Andra använder sina assistenter för att kunna ha meningsfulla arbetsuppgifter i daglig verksamhet. Med personlig assistans kan elitidrottaren tävla och ta medaljer. Personlig assistans ger även förutsättningar för en självvald fritid – att själv få bestämma om och när man vill träffa vänner, backpacka utomlands, att vara ute i naturen, träna, se en teaterföreställning, gå ut på krogen eller göra just det man själv tycker är kul. Assistansberättigade finns i olika delar av samhället. Som ekonomer, busiga förskolebarn, föreningsaktiva, opinionsbildare, viktiga familjemedlemmar, vänner och mycket, mycket mer. Assistansersättning skapar förutsättningar för ett aktivt liv som är självvalt och det ska vi värna om tillsammans!

STIL: Emma Johansson, ordförande

IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade: Vilhelm Ekensteen, ordförande, Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig.

Försäkringskassan: Dan Eliasson, generaldirektör och Birgitta Målsäter, försäkringsdirektör

Personskadeförbundet RTP: Pelle Kölhed, Förbundsordförande

Föreningen JAG: Magnus Andén, ordförande genom god man Cecilia Blanck

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter: Lena Haglund, Förbundsordförande

Arbetsgivarföreningen KFO: Björn Jidéus, förhandlingsansvarig Personlig Assistansavtalet

Neuroförbundet: Lise Lidbäck, Förbundsordförande

Förbundet Rörelsehindrade: Lars Hagström, ordförande

KFS – Arbetsgivarorganisationen för samhällsnära företag: Oskar Pettersson, branschansvarig förhandlare för personlig assistans

Vårdföretagarna: Fredric Käll, ordförande Bransch Personlig assistans

PARO: Christer Ryder, ordförande

Akademikerförbundet SSR: Heike Erkers, förbundsordförande

Handikappförbunden: Ingrid Burman, ordförande

DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder: Rasmus Isaksson, förbundsordförande

Branschorganisationen Assistansanordnarna: Per Frykman, verksamhetsansvarig