Barbro Carlsson har avlidit

Barbro Carlsson, f 1934, var under åren  1985-89 ordförande i Handikappförbundens centralkommitté, HCK, Nuvarande Funktionsrätt Sverige. Hon brann för funktionsrättsfrågor och var även kanslichef på Statens Handikappråd och generalsekreterare på SHIA, nuvarande My Right, under sitt yrkesliv.

1997 var hon med och bildade föreningen Forum – Kvinnor och Handikapp. 2007 bytte den namn till Forum – Kvinnor och Funktionshinder, FQ.

Hon var även ledamot i HandikappHistoriska föreningens styrelse under ett antal år.