Blogginlägg: Försäkringskassan borde vara de sjukas bäste vän

Försäkringskassan är en myndighet som från början skapades för att hjälpa medborgare som behövde särskilt stöd under perioder i livet. Det handlade från början mest om rätten för människor att få ersättning vid sjukdom och arbetsskada men utökades efterhand till att också handla om föräldraledighet, vård av barn och andra reformer som gav människor rätt till ersättning från samhället. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) gav Försäkringskassan nya uppgifter.

En sådan myndighet borde vara medborgarnas verktyg för att erhålla de förmåner som riksdagen beslutat. Försäkringskassan borde vara de sjukas bäste vän. Men så tror jag väldigt få ser myndigheten i dagsläget.

I Dagens ETC har vi kunnat läsa hur myndigheten numera arbetar aktivt för att öka antalet avslag. På Försäkringskassans kontor vid Globen i Stockholm har särskilt ”hårda” handläggare premierats och också fått i uppdrag att se till att antalet avslag ökar.

Bakom den uttalade ambitionen att öka antalet människor som får avslag på ansökningar om ersättning ligger ett beslut från regeringen om ett sjukpenningtal på max 9,0. Enligt uppgifter till tidningen tas fler grepp inom Försäkringskassan för att neka fler sjukpenning. Många avslag ska dessutom ge handläggare lönepåslag.

Den här kulturen sägs sitta i väggarna. Vid nyanställningar fick handläggare föreläsningar vars syfte var att ifrågasätta läkarintyg, syna diagnoser och att neka sjuka människor rätten till ersättning. Medarbetare vittnar om att det enbart är antalet avslag som räknats, inte till exempel hur många som kunnat återgå i arbete.

Bland det värsta som nämns i artiklarna är att jurister som anlitats till utbildningar av Försäkringskassan öppet skämtat om folks sjukdomar och raljerat över sjukdomstillstånd. En myndighet som tillåter sådana attityder att sprida sig har kommit mycket långt från sitt ursprungliga uppdrag: att vara medborgarnas stöd när livet är tufft.

Anne-Marie Begler är generaldirektör för Försäkringskassan som bland annat gjort sig känd för sin starka fixering vid fusk inom LSS och socialförsäkringar. Hon har flera gånger belagts med oriktiga uppgifter och siffror som inte kunnat styrkas. Att hon ändå får vara kvar måste bero på att regeringen är nöjda med hennes sätt att få ner kostnaderna och sjuktalen.

Ansvaret för den osunda kulturen hos Försäkringskassan måste därför spåras högre upp än hos myndighetens ledning. Det är regeringen som är ansvarig för att målsättningarna inom sjukförsäkringen och LSS handlar mer om att spara pengar än om att ge människor de rättigheter de har rätt till.

Visst ska fusk bekämpas och säkert kan det finnas anledning till avslag av ansökningar ibland, men Försäkringskassans viktigaste uppgift måste vara att fungera som medborgarnas verktyg för att få sina rättigheter tillgodosedda. Och just det verkar regeringen märkligt ointresserade av.

Visa alla blogginlägg