Blogginlägg: Funktionsrätt är inget särintresse

Partiledardebatterna avlöser varandra så här ett år före valet. Jag har ju viss erfarenhet av sådana debatter och partiledarutfrågningar.

Inför en heldag med Public Service-företagen häromveckan fick jag anledning att fundera över hur ofta jag fått chansen att tala om funktionshinderpolitiska frågor i sådana program. Och hur länge jag än tänkte kunde jag inte komma på ett enda sådant tillfälle.

Jag vet inte säkert vad anledningen är att funktionshinderpolitik inte anses som tillräckligt intressant för att partiledarna ska tvingas svara om den. Men ett problem tror jag är att det funktionshinderpolitiska perspektivet lyser med sin frånvaro i nästan alla partiers valprogram och plattformar.

Och det i sin tur tror jag beror på att funktionshinderrörelsen ses som ett särintresse. Vi är ”dom där”, de jobbiga som alltid ska tjata om allas lika värde och rättigheter. Och inte är väl några fås rättigheter ett allmänintresse?

Jo, tänk att det är det! Vi kämpar för alla personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom och alla anhöriga. Men det gör vi i vetskapen om att vem som helst imorgon kan vara den som behöver särskilt stöd för att kunna leva ett bra liv. Vi gör det inte som något utslag av välgörenhet, utan som en självklar följd av den solidariska grundtanke som byggt välfärdslandet.

Den som behöver mer än andra ska få det och vi tillsammans ska garantera detta. Det är bara så vi bygger ett samhälle som blir bra att leva i för alla.

Funktionshinderpolitiska frågor är i högsta grad allmängiltiga. Om vi till exempel bygger bort hinder för tillgänglighet redan från början så vinner alla på det. Ett samhälle där alla kan leva ett bra liv är ett bra samhälle även för dem som inte behöver särskilt stöd.

Det handlar alltså inte om ”vi och dom”. Det handlar om alla vi som vill leva i ett samhälle som på ett värdigt sätt ser till att alla ska kunna leva ett liv som andra – oavsett funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom.

Det borde även partiledarna tvingas ta ställning till.

 

Visa alla blogginlägg