Blogginlägg: Känner du till Tiergartenstrasse 4?

Känner du till Tiergartenstrasse 4 i Berlin? Troligen inte. Den gav namn till ett av de utrotningsprogram som nazisterna genomförde i Tyskland fram till andra världskrigets slut.

Aktion T4 var ett program för att mörda människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Enligt nazisternas terminologi beskrevs många av dessa som ”icke livsvärdiga”. Uppskattningar av hur många som drabbades av detta massmord på människor med funktionsnedsättning brukar hamna runt 200 000.

Jag kommer att tänka på detta när vi nu åter ser nazister demonstrera på gatorna. Senast det hände var i Visby i somras. Då hade nazisterna fått tillstånd av arrangörerna för Almedalsveckan att hyra en tältplats som låg alldeles intill föreningen JAGs hyrda yta.

Då genomförde Funktionsrätt Sverige tillsammans med föreningen JAG en manifestation mot nazismen som dels bestod i ett möte där vi protesterade mot nazisternas närvaro i ett demokratiskt sammanhang, dels satte upp en utställning om Aktion T4 i JAGs tält.

I Almedalen fortsatte nazister att trakassera andra deltagare i Almedalsveckan, de störde möten och hotade människor som med deras terminologi kunde betraktas som ”folkförrädare”.

Nu har den nazistiska tidningen Nya Tider fått tillstånd att närvara på bokmässan i Göteborg. Och som ett brev på posten kom nazisternas ansökan om att demonstrera förbi såväl bokmässan som synagogan – mitt under Jom Kippur.

Det är uppenbart att samhälle och myndigheter haft svårt att möta nazisternas provokationer. Med en undfallenhet som närmast kan liknas vid en respektfull bugning mot nazisterna har de tillåtits att demonstrera centralt i städer under första maj, de har bjudits in att delta på olika arenor till samma villkor som de demokratiska organisationer de vill förbjuda. Och de har behandlats med silkesvantar av en ordningsmakt som låtsas tro att den grundlagsfästa rätten att demonstrera aldrig får inskränkas.

Nu blev den senaste ICA-promenaden i Göteborg ett välkommet bakslag för nazisterna. Men vi måste ändå fråga oss hur vi hamnat i ett läge där många människor känner rädsla för att 30-talet håller på att upprepas.

Jag tror att den viktigaste förklaringen är att gränserna förskjutits för vad som kan sägas för att tas på allvar i den offentliga debatten. Rasismen har tillåtits sprida sitt gift och därigenom har fler funnit utrymme för att sprida antisemitism och islamofobi med ett hat och förakt som var omöjligt för ett antal år sedan.

Detta är en utveckling som alla demokratiska rörelser måste möta och bekämpa. Och för en funktionshinderpolitisk rörelse är detta bokstavligt talat en fråga om liv eller död.

Vi vet att om en grupps rättigheter ifrågasätts och inskränks så kommer andra gruppers rättigheter snart att stå i skottgluggen. Vi vet att det gick en röd tråd mellan nazisternas folkmord på judar till förföljelsen av romer till mördandet av homosexuella till utrotandet av personer med funktionsnedsättning till fängslandet av politiskt oppositionella.

Därför kommer en funktionshinderspolitisk rörelse värd namnet alltid stå i främsta ledet mot nazisternas försök att förgifta samhällsklimatet.

 

Visa alla blogginlägg