Blogginlägg: Skrota alla idéer om att inskränka LSS

Stig Svensson har lett den statliga utredningen ”Personlig assistans – Analys av en kvasimarknad och dess brottslighet”. Utredningen tillsattes av Åsa Regnér som ett led i hennes kamp mot det hon kallar fusk och överutnyttjande inom LSS. Regnér har ju…

Blogginlägg: 30-talet ringde just och ville ha tillbaka sina värderingar

Jag trodde ju att jag skrivit det sista blogginlägget för 2017, men överförmyndaren i Katrineholm, Joakim Truedsson, ville annorlunda. Nämnde Truedsson – som också är välkänd socialdemokrat i kommunen – skrev ett inlägg på sin facebooksida. Jag citerar: ”Är det…

Blogginlägg: Dags att ta Funktionsrätts- konventionen på allvar

I början av december firade Handikapphistoriska föreningen sitt 30-årsjubileum, du kan läsa mer i HHF:s medlemsblad Att det finns en förening som dokumenterar och studerar historien ur ett funktionshinderperspektiv är utmärkt. Personer med funktionsnedsättning har historiskt alltid gömts undan och…

Blogginlägg: Vi vill se en funktionshinderpolitik för riktig förändring

Den 30 november beslutar Riksdagen om en ny funktionshinderpolitik. Det är verkligen på tiden. Regeringen har föreslagit ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Det nya målet är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i…

Blogginlägg: Sluta blanda bort korten, Regnér!

Beskedet från Åsa Regnér om att regeringen ska utforma en tillfällig lag som stoppar omprövningarna av behov av stöd enligt LSS är välkommet. Det är en samlad funktionsrättsrörelse som tillsammans med andra lyckats pressa fram detta besked från regeringen och…

Blogginlägg: Alla får inte sina mänskliga rättigheter uppfyllda

Idag firar vi FN-dagen. Vi i Funktionsrätt Sverige deltar i arbetet med flera av FN:s konventioner och för vårt intressepolitiska arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen, en självklar ledstjärna. Tyvärr måste det sägas att Sverige inte…

Blogginlägg: Funktionsrätt är inget särintresse

Partiledardebatterna avlöser varandra så här ett år före valet. Jag har ju viss erfarenhet av sådana debatter och partiledarutfrågningar. Inför en heldag med Public Service-företagen häromveckan fick jag anledning att fundera över hur ofta jag fått chansen att tala om…

Blogginlägg: Känner du till Tiergartenstrasse 4?

Känner du till Tiergartenstrasse 4 i Berlin? Troligen inte. Den gav namn till ett av de utrotningsprogram som nazisterna genomförde i Tyskland fram till andra världskrigets slut. Aktion T4 var ett program för att mörda människor med psykiska eller fysiska…