Blogginlägg: Skrota alla idéer om att inskränka LSS

Stig Svensson har lett den statliga utredningen ”Personlig assistans – Analys av en kvasimarknad och dess brottslighet”. Utredningen tillsattes av Åsa Regnér som ett led i hennes kamp mot det hon kallar fusk och överutnyttjande inom LSS. Regnér har ju hävdat att fusket kan uppgå till så mycket som 10 procent av kostnaderna för personlig assistans, en siffra som kritiserats sönder och samman av dem som granskat den.

Funktionsrätt Sverige har ingenting till övers för dem som utnyttjar en rättighetslagstiftning för egen vinning trots att de inte är berättigade till stöd. Sådant fusk leder till att alla rättighetsbärare misstänkliggörs och effekten ser vi i form av politiker som gör kampen mot fusk till sin huvuduppgift istället för arbetet för människors rättigheter. Konstruktiva förslag för att minska risken för kriminalitet inom LSS och personlig assistans har vi därför all anledning att bejaka.

Men utredaren går längre än så. Han uppskattar att mellan två och sex procent av kostnaderna går till fusk utan att ha några vederhäftiga källor att hänvisa till. Och han ifrågasätter kostnadsutvecklingen totalt inom LSS.

Så här säger Stig Svensson i en intervju med www.assistanskoll.se:   ”Kostnadsutvecklingen drivs av det inte finns begränsningar i lagen för vilka behov och omfattning ”andra personliga behov” kan beviljas för. Kostnaderna kommer att fortsätta öka årligen med lite över 1 miljard om inte lagen ändras.”

Även här saknas kunskap, både om varför kostnaderna har ökat och hur kostnaderna kommer att utvecklas framöver. För utredaren är dock slutsatsen självklar: Det måste sättas ett tak för kostnaderna. Därmed är den enda rimliga slutsatsen att rättighetslagstiftningen måste begränsas.

Från funktionsrättsrörelsen har vi avfärdat detta. Lagens syfte är att säkerställa att den enskilde ska kunna leva ett liv som andra och vi ifrågasätter varje försök till återgång till de förhållanden som var före LSS-lagens tillkomst. LSS är en rättighetslag och personer som tillhör lagens personkretsar ska inte fungera som regulatorer av statsfinanserna.

I intervjun i Assistanskoll visar utredaren dessutom att han helt har missförstått hur lagen fungerar. Han tycks tro att Försäkringskassan betalar mer i ersättning till den rättighetsbärare som åker utomlands med sina assistenter. Så är inte fallet.

Slutligen öppnar utredaren för att anhörigas möjlighet att arbeta som personliga assistenter ska begränsas. Det vore ett stort ingrepp i möjligheten för rättighetsbärare att få den assistent som passar bäst. Många familjer skulle få ännu svårare att få ihop vardagen. Är det verkligen politikens uppgift att försvåra för familjer och anhöriga till personer med funktionsnedsättning att få livet att gå ihop?

Mina råd till regeringen och Åsa Regnér är därför följande:

  1. Bekämpa det fusk som finns med befintlig lagstiftning. Det behövs inga nya regler för att komma tillrätta med kriminalitet.
  2. Skrota alla idéer om att inskränka rättighetslagstiftningen. Sverige får inte ta steg tillbaka när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  3. Garantera allas rätt att leva ett liv som andra och tillförsäkras goda levnadsvillkor.
  4. Återupprätta LSS intentioner!

 

Visa alla blogginlägg