Bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken

Skillnaderna mellan länen fortsätter att vara stora när det gäller hur tillgängliga de bussar som kör kollektivtrafik är. Det framgår av siffror som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, redovisar i anslutning till den öppna jämförelse av kollektivtrafiken i olika delar av landet som man presenterade på onsdagen. Sämst i landet när det gäller tillgänglighetsanpassade bussar är Södermanlands län och Västerbottens län.

I Södermanland var förra året endast 14,2 procent av bussarna tillgänglighetsanpassade och i Västerbotten 14,8 procent.

Bäst i landet är Stockholms län med 100 procent tillgänglighetsanpassade bussar, följt av Gävleborg med 93,7 procent och Västra Götaland.

Siffrorna visar också hur snabbt situationen kan förbättras i samband med upphandlingar. År 2012 var nämligen Gävleborg sämst med 13,5 procent tillgänglighetsanpassade bussar.

        Det är en skandal att man inte kommit längre idag när det gäller tillgänglighet eftersom vi har haft en lag om handikappanpassad kollektivtrafik sedan 1979. Det är ett steg i rätt riktning att SKL börjar med öppna jämförelser för att synliggöra de stora skillnaderna över landet. Jämförelserna borde täcka fler trafikslag för att ge en bättre bild av situationen. Nu måste det till krafttag där man tar hjälp av de regionala funktionshindersorganisationerna för att få till stånd en förändring. Varje upphandling måste ha tillgänglighetskrav som följs upp och tillgodoses, säger Handikappförbundens vice ordförande Pelle Kölhed.

 Bussmagasinet.