Budgeten är ett svek mot de som lever i fattigdom

Vi ser en god viljeriktning när det gäller välbehövliga förändringar i LSS-lagstiftningen i Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget som klubbades av riksdagen i onsdags. ”Funktionsrätt Sverige är positiva till löftet om en lagändring som innebär att behov av stöd med andning och sondmatning räknas som grundläggande behov och därmed berättigar till personlig assistans”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Men det finns andra oerhört viktiga frågor som inte alls berörs i budgeten, exempelvis hur man ska komma till rätta med fattigdomen hos de personer som lever på sjuk- och aktivitetsersättning.”

Som flera andra redan påpekat har KD fått kompromissa när det gäller ökningen av schablonersättningen för personlig assistans. Skillnaden är stor. I KD:s egen budgetmotion föreslogs ett tillskott på 1.6 miljarder 2019, medan man i den gemensamma budgeten nämner 350 miljoner.

”Det innebär att det finns små reella resurser att agera här och nu”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Vi ser också flera andra problem kring LSS, som inte berörs i M:s och KD:s gemensamma budget, exempelvis utredningsförslagen om att ta bort assistans för barn under 16 år”.

”En stor brist är också att flera andra för våra målgrupper viktiga frågor helt ignoreras”, fortsätter Elisabeth Wallenius. ”Det gäller bland annat den svåra ekonomiska situationen för personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan arbeta och därför lever på sjuk- eller aktivitetsersättning.”

Garantinivån för ersättningen uppgår efter den nuvarande regeringens höjning med 300 kr, till 9 590 kr i månaden före skatt. Situationen för de som lever under så knappa förhållanden nämns överhuvudtaget inte i M:s och KD:s gemensamma budget. Anmärkningsvärt i en budget som utlovar skattesänkningar och mer i plånboken för flera andra grupper.

OBS! I det första utskicket nämnde vi att både KD och M föreslagit sänkningar av sjuk- och aktivitetsersättningen. De siffrorna var felaktiga då de byggde på förra höstens budgetmotioner från KD och M.

”Det visar ambitionsnivån i frågan vilket är illavarslande och i sig ett allvarligt svek”, säger Elisabeth Wallenius. ”Vi ser fram emot förtydliganden kring vad man vill göra för dessa personer som ofta lever i svår fattigdom”

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk