Cancerbehandling inom rimlig tid kan inte bara vara en rekommendation

DN:s granskning av den svenska cancervården ger nedslående resultat. Tiotusentals patienter får vänta för länge på sin behandling, personer med svår cancer hinner avlida innan de fått behandling och när det gäller väntetid för exempelvis strålning av prostatacancer är mediantiden för väntan 125 dagar. ”Det är hårresande siffror som framkommer i granskningen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Som patient med en cancerdiagnos måste du kunna lita på att du får absolut bästa behandling.”

År 2015 genomfördes en stor satsning för att korta cancerköerna i Sverige, men trots flera miljarder kronor i statliga medel har målen inte uppnåtts. Enligt Regionala cancercentrum i samverkan är väntetiderna till strålningsbehandling för cancer väsentligt högre i Sverige i jämförelse med Danmark och Norge. Detta trots att alla tre länderna har liknande system med standardiserade vårdförlopp. Sverige lägger dessutom en större andel av BNP på sjukvården än grannländerna. Ändå är cancervården mer eftersatt i Sverige.

”Vi vet att det råder brist på vårdpersonal, inte minst på läkare men det är inte den enda förklaringen”, fortsätter Elisabeth Wallenius. ”Vi vet exempelvis också att det tar lång tid för nya behandlingar att nå vården i Sverige. Regeringen måste agera i den här frågan. En god och säker cancerbehandling kan inte vara en rekommendation, utan det måste vara ett krav.”

Länk till DN:s artikel igår