Debatt: Patientlagen kom med hopp men glömdes bort

Idag skriver Funktionsrätt Sverige en debattartikel i Södermanlands Nyheter tillsammans med Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. I artikeln efterlyser vi skarpa politiska åtgärder för att få patientlagen att fungera.

Det fanns en stor förväntan på lagen när den kom för snart tio år sedan, men missnöjet är i dag stort. Lagen, som sätter upp skyldigheter för sjukvården, används inte som det var tänkt.

”Vi är frestade att dra fram ord som sanktioner och viten för att patienternas ställning ska stärkas rent juridiskt….Nu krävs handling från politiken”, skriver Marie Sten, vice ordförande för Funktionsrätt Sverige och Axel Wolf, föreståndare Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, i en debattartikel i Södermanlands Nyheter.

Läs hela debattartikeln i Södermanlands Nyheter

Vill du veta mer?

Sammanställning av enkät till politiker i socialutskottet

Funktionsrätt Sverige gjorde en enkät till alla partier i socialutskottet i december 2023. Samtliga partier svarade ja på om det ur ett demokratiperspektiv är besvärande att patientlagen inte efterlevs. Fem av åtta partier svarade ja på frågan om det är dags att införa något sanktionssystem när patientlagen inte följs.