Debatt: Stärk diskriminerings­skyddet!

Rättspraxis, rättsmedel och ansvar – tre punkter för att stärka skyddet mot diskriminering

Den övergripande formen för diskrimineringsskyddet finns, men tillämpningen brister. En samhällsförändring som på djupet kommer till rätta med dagens diskriminerande strukturer kräver andra insatser än de som föreslås i SOU 2016:87 ”Bättre skydd mot diskriminering”. Idag skriver vi debatt i Dagens Juridik med en rad organisationer, bland andra Independent Living Institute, ILI, RFSL, Lika Unika, Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering samt Malmö mot Diskriminering om behovet av stärkt diskrimineringsskydd.

Läs artikeln i sin helhet i Dagens Juridik