Demonstration för en starkare tillgänglighetslag

Idag samlas 14 europeiska organisationer utanför Europaparlamentet i Bryssel för att demonstrera för en stark Europeisk tillgänglighetslag. Lagförslaget är under förhandling inom EU. Det handlar om att nya produkter och tjänster ska vara tillgängliga utan särlösningar – en skyldighet som följer av funktionsrättkonventionen som EU, Sverige och 170 länder har antagit.
Vi som inte har möjlighet att vara på plats kan sprida budskapet till fler på sociala medier med hashtag #AccessibilityAct

En stark tillgänglighetslag ska göra det enklare för företag inom EU att skapa nya saker och tjänster som fler kan använda. Det blir lättare för myndigheter att följa upphandlingslag, regler för strukturfonder och kollektivtrafik osv. Naturligtvis ska fler människor kunna ta sig till jobb, skola, fritidsaktiviteter och ta del av e-böcker och medier. Sånt som de flesta tar för givet och borde vara självklart.