Press: Den nya MR-institutionen behöver mandat och resurser för att kunna genomföra Sveriges åtagande

Funktionsrätt Sverige välkomnar att Stefan Löfven i sin regeringsförklaring idag återkom till frågan om att en oberoende MR-institution ska inrättas i Sverige.

”Vi vill dock poängtera hur viktigt det är att institutionen får tillräckliga resurser och mandat”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige. Vi ser att rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar urholkas och att klyftorna mellan människor ökar snabbt. Det är mycket viktigt att institutionen får förutsättningarna för att kunna övervaka funktionsrättskonventionen”.

Sverige har hög svansföring när det gäller att stärka arbetet med mänskliga rättigheter internationellt. Detta måste även avspeglas på hemmaplan. Inrättandet av en oberoende MR-institution med tydligt mandat och resurser är en grund för vår trovärdighet på området.

Det är tio år sedan FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen började gälla i Sverige. Den 1 oktober ska regeringen lämna in svar till FN på hur väl konventionen genomförts.

Parallellt granskar Funktionsrätt Sverige tillsammans med resten av funktionsrättsrörelsen Sveriges genomförande av konventionen och av FN:s skarpa rekommendationer från 2014.

”Vi kan redan nu säga att resultatet av vår granskning är nedslående. På område efter område ser vi försämringar”, säger Elisabeth Wallenius. ”Rätten för personer med funktionsnedsättningar att leva ett självständigt liv med full delaktighet har kraftigt inskränkts under senare år. Vi ser växande klyftor på många områden. Faktum är att risken för fattigdom för personer med funktionsnedsättning ökar snabbare i Sverige än i något annat land inom EU.”

En oberoende MR-institution ska enligt funktionsrättskonventionen ha en särskild roll i övervakningen av rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Mot bakgrund av den negativa utveckling vi bevittnar är det oerhört viktigt att institutionen har tillräckliga resurser och mandat för att genomföra Sveriges åtaganden.

Läs vår skrivelse från 2018 kring inrättande av MR-institution

Läs pressmeddelandet på MyNewsdesk