Pressmeddelande: Elisabeth Wallenius träffar Lena Hallengren

Vid ett första möte träffar Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius idag barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren och regeringens funktionshinderdelegation. ”Under mötet vill vi framförallt lyfta den akuta situationen när det gäller LSS och även passa på och presentera våra frågor inför höstens val”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Försäkringskassans allt mer restriktiva bedömningar av rätten till personlig assistans har lett till att många blivit av med sin statliga assistansersättning.

”Enskilda personer och familjer som tack vare LSS haft en någorlunda fungerande vardag, får sina liv slagna i spillror när drastiska omprövningar eller indragna insatser lämnar dem i sticket”, säger Elisabeth Wallenius.”

Samtidigt pågår en statlig översyn av LSS, vars direktiv redan från början haft fokus på kostnadsbesparingar. Den allt striktare tillämpningen av LSS och det ökade kunskapsläget sedan direktiven skrevs, gör att utredningens direktiv inte längre är relevanta.

Inför mötet har vi skickat ut en skrivelse där vi uppmärksammar Lena Hallengren på några viktiga åtgärder som behöver genomföras. Vi uppmanar regeringen att:

  • Vidta lagändringar som återställer konsekvenserna av Försäkringskassans bedömningar av rätten till personlig assistans med hänvisning till ett flertal prejudicerande domar.
  • Ändra direktiven till den pågående LSS-utredningen för att tydligt markera regeringens vilja av en hållbar LSS för framtiden som fortsatt garanterar de med mest omfattande funktionsnedsättningar samhällets stöd.

”Jag ser fram emot att träffa Lena Hallengren idag och hoppas på ett fortsatt nära samarbete om våra frågor”, säger Elisabeth Wallenius. ”Idag kommer jag också att tydliggöra våra valfrågor som handlar om att Funktionsrättskonventionen måste säkerställas i lag, att skolan ska fungera för alla barn, att patienter i Sverige behöver starkare rättigheter och att fattigdomen för de som på grund av funktionsnedsättning inte kan arbeta måste undanröjas.”