Ett förändrat klimat utgör ett hot mot oss alla – nu måste regeringen vakna upp!  

I går den 20 mars släppte FN:s klimatpanel, IPCC, ytterligare en tung rapport som visar att de kommande sju åren fram till 2030 är helt avgörande om vi ska ha en chans att nå 1,5 gradersmålet i Parisavtalet. Utsläppen måste halveras till 2030 och här behöver länder som Sverige vara en förebild.


”Rapporten måste bli det uppvaknande som krävs för att vi ska klara 1,5 gradersmålet”, säger Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige. ”Klimathotet är en ödesfråga för oss alla, inte minst för personer med funktionsnedsättning som särskilt drabbas vid kriser och katastrofer. Något som kommer att bli vanligare när temperaturen ökar. Regeringens politik behöver en tydlig kursändring så att utsläppen minskar i den takt som nu krävs. Förutom mänsklighetens framtid på jorden, oroas vi över hur välfärden ska räcka till, när växande resurser behövs för att hantera kriser. Att beslut nu fattas i rätt riktning berör därmed inte bara miljöministern utan alla statsråden i regeringen.”

 

Läs mer om IPCC i Dagens Nyheter