Ett steg mot återställande av LSS

Det är glädjande att regeringen nu beslutar om en lagändring i LSS som innebär att andning och sondmatning nu återigen räknas som grundläggande behov. ”Lagändringen är ett viktigt steg mot återställandet av LSS”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

”Det är ju egentligen alldeles självklart att andning och sondmatning tillhör en människas grundläggande behov”, fortsätter Elisabeth Wallenius. ”Nu har förnuftet segrat och det är bra. Vi hoppas nu att Försäkringskassan lystrar till lagändringen.”

Lagändringen fanns med i januariavtalet, som ett förslag av flera som innebär förändringar av LSS.

”Vi ser fram emot att regeringen nu fortsätter på inslagen väg och genomför de utlovade förändringarna exempelvis vad gäller egenvård och tydliggörande av föräldraansvar.”, säger Elisabeth Wallenius.”Det finns också domar som påverkat andra insatser enligt LSS i felaktig riktning och som regeringen behöver ta tag i. Vi förutsätter också att de här förändringarna sker skyndsamt och inte försenas av utdragna utredningar.”

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk