Vem får din röst i Europavalet den 26 maj?

Använd din röst i Europavalet röst för funktionsrätt i Sverige och Europa! Redan nu kan du skriva på upprop för allas rätt att rösta.

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Då ska medlemsländerna i EU rösta fram de partier och företrädare som de vill se i parlamentet. Från Funktionsrätt Sverige vill vi förstås se företrädare som driver frågor om funktionsrätt.

Med anledning av valet anordnar Funktionsrätt Sverige en temadag på Europahuset den 19 mars. Länk till mer information om temadagen och anmälan

Under våren kommer vi bland annat att skriva debatt om Europavalet, sprida en valfilm och uppmärksamma valet i alla våra kanaler.

På europeisk nivå agerar European Disability Forum, EDF för rätten att rösta

I uppropet ”Europaval för alla” efterlyser EDF åtgärder från EU: s regeringar.

”Trappor i vallokaler. Långa, komplicerade instruktioner. Oläsliga röstsedlar. Personer med funktionsnedsättning som på olika sätt får sin rösträtt inskränkt eller till och med indragen, fortfarande år 2019.

Över 80 miljoner personer med funktionsnedsättning möter olika hinder, många av dem lätta att åtgärda, när de ska rösta. I en tid där röstdeltagandet minskar, där tilliten till politiken sjunker och den politiska passiviteten ökar, är det absolut nödvändigt att tillhandahålla tillgängliga val. Det är ett bevis på att de europeiska regeringarna fortfarande bryr sig om sina medborgare.”

Med dessa rader introducerar EDF sin kampanj ”European elections for all”, ”Europaval för alla”.

Huvudbudskapet är att europeiska ledare har ett ansvar att göra Europa mer demokratiskt. Att över 80 miljoner europeiska röster spelar roll.

Den 15 februari är det 100 dagar till Europavalet. Redan idag sprider Funktionsrätt Sverige uppropet i våra kanaler och ni är förstås varmt välkomna att göra detsamma!

Länk till uppropet på EDF:s hemsida