Jakob Forssmed, Kristdemokraterna

Bilden visar tre personer i ett zoommöte, Gabriella Ahlström, Jakob Forssmed och en teckenspråkstolk

Jakob Forssmed, Kristdemokraterna