Fullsatt funktionsrättsriksdag om inkluderande arbetsliv

En vackert utsmyckad parlamentssal full med människor som sitter i bänkarna.Onsdagen den 14 februari fylldes riksdagens förstakammarsal av representanter från funktionsrättsrörelsen. Mer än 140 personer hade anmält sig till en funktionsrättsriksdag, som arrangerades av riksdagens tvärpolitiska funktionsrättsnätverk.

En person står i en talarstol och talar i en mikrofon.
Annica Nilsson

Annica Nilsson från Funktionsrätt Sverige medverkade på förmiddagen och uppmärksammade behovet av att utveckla stödet till arbetsgivare som vill anställa.

– Ekonomiskt stöd är inte tillräckligt, det behövs också stöd som riktas direkt till arbetsplatser. Det kan handla om kunskapsmässig handledning. Ett sådant stöd skulle göra att fler arbetsgivare vågar anställa personer med funktionsnedsättning och vara ett steg mot ett mer inkluderande arbetsliv, sade Annica Nilsson.

Mer flexibelt arbetsliv

Funktionsrättsriksdagen avslutades med en paneldiskussion med representanter från funktionsrättsrörelsen och de politiska partierna. Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige, lyfte att det är hög tid att höja lönebidraget. Han betonade också vikten av att skapa ett inkluderande arbetsliv med universellt utformade arbetsplatser.

– Vi behöver skapa ett mer flexibelt arbetsliv där vi ser varandras styrkor och möjligheter att bidra, sade Nicklas Mårtensson.

Bland de medverkande fanns även Peter Munch af Rosenschöld som representant för Föreningen UUA. Han berättade om arbetet för universell utformning inom arbetslivet och tryckte särskilt på vikten av att staten tar initiativ och går före i det här arbetet.

Tre personer sitter och i ett panelsamtal.
Nicklas Mårtensson (till vänster i bild)

Fler funktionsrättsriksdagar framöver

Den här funktionsrättsriksdagen hade fokus på arbetsmarknadspolitik, Ulrika Westerlund, Miljöpartiets funktionsrättspolitiska talesperson, sade att riksdagens tvärpolitiska nätverk för funktionshinderspolitik hoppas kunna bjuda in till fler liknande arrangemang framöver, men kanske med olika teman.

Ett förslag som lyftes vid paneldiskussionen är att arrangera en interpellationsdebatt, där frågor från funktionsrättsrörelsen kan ställas direkt till ministrar.

Nicklas Mårtensson vill också se fler funktionsrättsriksdagar framöver.
– Jag tycker att vi gör det här till en tradition, så att vi ses här nästa år igen!

En skylt med texten "Funkisriksdag 2024" och loggor för Stoppa funkofobin, DHR och Funktionsrätt Sverige