Artificiell intelligens – AI – är ett hett ämne, som påverkar oss idag och kommer att få ännu större betydelse för samhället i framtiden. Det finns flera definitioner. Ett exempel på definition är: Förmågan hos en dator eller datorstyrd robot att utföra uppgifter som vanligen förknippas med intelligenta varelser. I våra inspelade seminarier ger vi flera exempel på teknik som bygger vidare på insamlade data. Det som många känner till är kanske teknik (algoritmer) som styr vilket innehåll varje individ ser på sociala medier och när vi söker information på nätet.

AI är en demokratifråga som får allt större betydelse i vår vardag. För att utveckla kunskap har Funktionsrätt Sverige tagit initiativ till medlemsmöten och ett seminarium, och enats om några viktiga punkter för att ny teknik som inkluderar AI inte ska exkludera personer med funktionsnedsättning:

  • Resurser behövs för att öka kompetensen om AI inom funktionsrättsrörelsen
  • Ställ krav på involvering av användare och icke-användare i upphandling och FoU
  • Öka medvetenhet om AI och diskriminering som rör personer med funktionsnedsättning
  • Säkerställ kunskap om tillgänglighet och universell utformning i offentliga organisationer
  • Utnyttja AI:s potential att fungera för alla
  • Säkerställ att data och algoritmer inte skapar bias mot vissa grupper
  • Integritet – begränsa risken att data exponeras

Vi är också aktiva genom medlemskap i European Disability Forum i arbetet med en förordning om Artificiell Intelligens.