Artificiell intelligens – AI – är ett hett ämne, som påverkar oss redan idag och kommer att få stor betydelse för samhället i framtiden. Det finns ingen entydig definition. Det omfattar bland annat teknik som bygger vidare på kända data. Mest känt är kanske debatten om självkörande bilar och individanpassat innehåll på nätet.

Många hävdar att AI är en demokratifråga som får allt större betydelse i vår vardag. För att utveckla kunskap har Funktionsrätt Sverige tagit initiativ till medlemsmöten och ett seminarium.

Vi har också tagit fram några förslag för att ny teknik som inkluderar AI inte ska exkludera personer med funktionsnedsättning:

  • Ställ krav på involvering av användare och icke-användare i upphandling och FoU
  • Öka medvetenhet om AI och diskriminering
  • Säkerställ kunskap om tillgänglighet och universell utformning i offentliga organisationer
  • Utnyttja AI:s potential att fungera för alla
  • Säkerställ att data och algoritmer inte skapar bias mot vissa grupper
  • Integritet – begränsa risken att data exponeras