Under det första halvåret 2023 är Sverige åter ordförande för EU:s ministerråd. Funktionsrätt Sverige har arbetat för att Sverige ska stärka funktionsrättsperspektivet under ordförandeskapet.

Symbol för Europeiska unionens råd med EU-flaggan

I slutet av augusti 2022 meddelade regeringen att de beviljar medel till Funktionsrätt Sverige för att planera och förbereda en hybridkonferens under det svenska ordförandeskapet med syftet att främja genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen.

Funktionsrätt Sverige ska lyfta aktuella lagstiftningsfrågor och bidra till genomförandet av den europeiska strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Organisationen ska samordna sig med den europeiska och svenska funktionshindersrörelsen samt andra berörda organisationer och företrädare för myndigheter

Förberedelser under 2022

  • Funktionsrätt Sverige tillskrev EU-ministern i början av året och fick ett positivt svar men uppmaning att kontakta olika departement i regeringskansliet,
  • Kontakter med samordningsansvariga på olika departement. Ingen aktivitet som enbart handlar om funktionsrättsstrategin.
  • Kontakter med 28 myndigheter med uppdrag för genomförande av den nationella funktionshinderstrategin samt Folkbildningsrådet och Diskrimineringsombudsmannen.
  • Genomförande av webbinarium om EU och funktionsrätt med representanter från EU-kommissionen, Europaparlamentet, European Disability Forum, EDF, och Socialdepartementet den 14 november 2022.
  • Samordningsmöten med EDF och Myndigheten för Delaktighet.
  • Planering av en hybridkonferens med fokus på den europeiska strategin som genomförs den 31 mars 2023.

Några viktiga lagstiftningsfrågor under 2023
(med exempel på inspel från funktionsrättsrörelsen)

Hybridkonferens i Stockholm 2023

Konferensen med gäster från den europeiska funktionsrättsrörelsen kommer att hållas i Stockholm den 31 mars 2023. Information om programmet för konferensen med fokus på bland annat tillgänglighet och AI kommer.