Alla som köper produkter och tjänster kan ställa krav på tillgänglighet. Nya regler för offentlig upphandling gäller från 2017. Myndigheter ska ställa krav på tillgänglighet och universell utformning i större  upphandlingar

Krav på tillgänglighet eller universell utformning ska ställas i upphandlingar av sånt som ska användas av människor. Det gäller både allmänheten och personal i den upphandlande myndigheten.

Så här beskrivs det i Lagen om offentlig upphandling, LOU, 9 kap tekniska krav 2 §

”När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.”

En europeisk standard för krav på tillgänglighet i offentlig upphandling av IT finns. En som gäller krav på tillgänglighet till byggd miljö ska tas fram. Det finns även en europeisk standard för hur organisationer ska arbeta med tillgänglighet genom universell utformning som kan användas.

I den gamla upphandlingslagen stod att krav borde ställas när det var möjligt. Nästan inga satsningar eller uppföljningar har gjorts trots mycket skarpare krav i lagen på tillgänglighet än på miljöhänsyn. FN har kritiserat Sverige för brister som gäller upphandling i april 2014. De rekommenderar att krav på tillgänglighet inkluderas systematiskt i alla avtal om offentliga upphandlingar.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att staten ska säkerställa uppföljning, forskning och stöd så att Sverige åtgärdar kritik från FN.  Krav på tillgänglighet i upphandling ska vara självklart, enkelt och effektivt.
  • att uppdrag att ta fram en kartläggning och handlingsplan för att prioritera framtagande av standarder för tillgänglighet i upphandling.
  • att resurser tillsätts för öka medvetenheten och kunskap om krav på tillgänglighet i all verksamhet som finansieras med offentliga medel.
  • att tillräckliga resurser tillsätts för att funktionsrättsorganisationer ska kunna delta aktivt i standardisering.

Information på andra webbplatser

Upphandlingsmyndigheten om tillgänglighet

Information som bygger på ny lagstiftning

Konkurrensverket tar emot tips om upphandling

Tipsa tillsynsmyndigheten om problem med upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling

EU:s broschyr om den gamla upphandlingslagen

Tillgänglighetskrav i upphandling av IT – europeisk standard på engelska

Tillgänglighet genom universell utformning – europeisk standard översatt till svenska