Här samlar vi information om vårt arbete med anledning av Covid-19 och coronaviruset.

Funktionsrätt Sverige har 44 medlemsförbund som organiserar många personer som tillhör grupper som riskerar att drabbas av svåra symtom vid insjuknande i covid-19. Många  har också ett stort behov av sjukvårdens resurser, som inte är relaterade till corona. Besök även våra medlemsförbund som har specifik information för medlemmar.

24 mars, Hör Funktionsrätt Sveriges ordförande Ellisabeth Walleniius tala om behovet av smittskyddspenning för alla riskgrupper i P1 morgon.

24 mars, Debattartikel på Altinget.se där vi beskriver några av de gemensamma utmaningar vi ser att våra medlemsförbund nu upplever.

20 mars, Utspel med anledning av Socialstyrelsens arbete med riktlinjer för hur patienter skall prioriteras om intensivvårdsplatserna inte längre räcker till, när allt fler insjuknar i Coronaviruset (covid 19).
Prioritering och riktlinjer inom vården kräver patientmedverkan

18 mars, Funktionsrätt Sverige träffade Amanda Lind, som ansvarar för politiken för civilsamhällets organisationer. På mötet betonade vi bland annat vikten av tillgängliga digitala möten och rutiner för kriskommunikation som når alla.
Möte med kulturminister Amanda Lind om coronaviruset

16 mars, Tillsammans med våra medlemsförbund är vi övertygande om att vi måste ta ett gemensamt ansvar för att klara krisen. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens och regeringens bedömningar.
Funktionsrätt Sverige om coronaviruset.

 

Följ råd från

Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps information

Västra Götaland regionens information med bildstöd