Arbetsgruppen har funnits sedan januari 2022 och har sedan starten arbetat med att sammanställa medlemsförbundens, och relevanta yrkesprofessioners, syn på hur habiliteringen fungerar, med betoning på vuxenhabilitering. Vi har en gemensam bild att det finns påtagliga brister i vuxenhabiliteringen, samt även vid övergång från barn- till vuxenhabilitering. Habiliteringsutbudet skiljer sig åt mellan regionerna: vem som ingår i målgruppen, hur ofta som habilitering erbjuds, vad den innehåller och vilka yrkesprofessioner man möter. Habilitering är ingen specialistgren. Mycket få timmar under läkarutbildningarna, oavsett lärosäte, ägnas åt att öka kunskapen hos blivande läkare om personer som lever med livslånga funktionsnedsättningar och har behov av habilitering. Kvalitetsregister saknas. Detta leder till ojämlikhet som vi arbetar för att minska.

Deltagande förbund
Afasiförbundet
Autism Sverige
FUB
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Svenska Downföreningen

För frågor om arbetsgruppen och medverkan kontakta:
Ansvarig hos Funktionsrätt Sverige:
Agneta Söder,
agneta.soder@funktionsratt.se