Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är innovativ på flera sätt. När texten till konventionen togs fram var representanter för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, alltså rättighetsbärarna själva, med i förhandlingarna. Just rätten att bli aktivt involverad i beslut och övervakning av konventionen genom sina organisationer är hjärtat i konventionen. Konventionstexten – som är resultatet av den aktiva involvering i förhandlingarna – beskrivs av FN som ett “banbrytande fördrag om mänskliga rättigheter som etablerade människorättsmodellen av funktionshinder.”

Men trots att nästan alla stater har antagit konventionen så är det sällan som organisationerna verkligen blir aktivt involverade på det sätt som krävs. FN:s övervakningskommitté har tagit fram en allmän kommentar som beskriver vad artiklarna om aktiv involvering i beslut och övervakning innebär och hur de bör införas.

För att genomföra konventionen behöver både staten som representerar skyldighetsbärare och funktionsrättsorganisationer som representerar rättighetsbärare lära sig mer och tillämpa aktiv involvering i beslutsfattande och övervakning av konventionen.