Här samlar vi information om vårt arbete med anledning av Covid-19 och coronaviruset.

Funktionsrätt Sverige har 49 medlemsförbund som organiserar många personer som tillhör grupper som riskerar att drabbas av svåra symtom vid insjuknande i covid-19. Många  har också ett stort behov av sjukvårdens resurser, som inte är relaterade till corona. Besök även våra medlemsförbund som har specifik information för medlemmar.

23 mars 2021 Debattartikel i Dagens Samhälle tillsammans med Smer ”Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande”

Webbinarier om inkluderande krisberedskap tillsammans med SMER januari 2021

11 sept Corona har blottat och fördjupat sprickorna i välfärden

Novusrapport Funktionsrätt Sverige sommaren 2020

Kommentarer Novusenkät

3 september Dags att kompensera riskgrupper fullt ut

7 juli Press 25 organisationer kräver svar om smittskyddshanteringen under coronapandemin

30 juni Debatt Vi förtjänar svar – viktiga upplysningar har tagits bort

23 juni Smittbärarpenningen riskerar att bli en halvmesyr

18 juni Otillräckligt förslag om smittbärarpenning

4 juni, Den tillfälliga förebyggande sjukpenningen är efterlängtad – men även närstående måste omfattas!

19 maj, Möte om corona med regeringens funktionshinderdelegation

8 maj, Funktionsrätt Sverige stödjer regeringens avvisan på SKR:s hemställan om lagändringar i SoL och LSS. Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar!

6 maj, FN: generalsekreterare publicerar policydokument om coronapandemin och personer med funktionsnedsättning

27 april, Skrivelse till Lena Hallengren med anledning av smittskyddspenning 

24 april, Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar

20 april, Skrivelse till Stefan Löfven Inför rådsmöte 23 april om EU:s strategiska arbete med anledning av coronaviruset

16 april, Frågor och svar om läkemedelstillgången under coronapandemin 

15 april, Skrivelse till Ann Linde och Peter Eriksson angående Mänskliga rättigheter och kampen mot Corona

14 april, debattartikel i ETC. Låt inte personer med funktionsnedsättning stå tillbaka i krisen.

7 april, debattartikel i SvD om det akuta behovet av smittskyddspenning och närståendepenning för riskgrupper och för de som lever med nära anhörig som riskerar att bli allvarligt sjuk av coronaviruset.

3 april, Skrivelse till Olivia Wigzell angående konsekvenserna av coronapandemin 

2 april, Skrivelse till Amanda Lind med anledning av  Coronapandemin 

26 mars, Skrivelse till Lena Hallengren Om riskgrupper vid covid 19

24 mars, Hör Funktionsrätt Sveriges ordförande Ellisabeth Walleniius tala om behovet av smittskyddspenning för alla riskgrupper i P1 morgon.

24 mars, Debattartikel på Altinget.se där vi beskriver några av de gemensamma utmaningar vi ser att våra medlemsförbund nu upplever.

20 mars, Utspel med anledning av Socialstyrelsens arbete med riktlinjer för hur patienter skall prioriteras om intensivvårdsplatserna inte längre räcker till, när allt fler insjuknar i Coronaviruset (covid 19).
Prioritering och riktlinjer inom vården kräver patientmedverkan

18 mars, Funktionsrätt Sverige träffade Amanda Lind, som ansvarar för politiken för civilsamhällets organisationer. På mötet betonade vi bland annat vikten av tillgängliga digitala möten och rutiner för kriskommunikation som når alla.
Möte med kulturminister Amanda Lind om coronaviruset

16 mars, Tillsammans med våra medlemsförbund är vi övertygande om att vi måste ta ett gemensamt ansvar för att klara krisen. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens och regeringens bedömningar.
Funktionsrätt Sverige om coronaviruset.

För samlad, aktuell och bekräftad myndighetsinformation till allmänheten om hanteringen av coronasmittan:

Regeringskansliet

Teckenspråkstolkad presskonferens med statsminister Stefan Löfven om inrikes resor inför sommaren.

https://video.qbrick.com/play2/embed/player?accountId=3175841&mediaId=3ccaef22-00090226-2adc2bb5&configId=wcag&pageStyling=adaptive&autoplay=true&repeat=false&position=8&pageTitle=Regeringen.se

Krisinformation.se

Information på Folkhälsomyndighetens webbplats riktad till allmänheten

Folkhälsomyndighetens information

 Vad gäller för friska – sjuka – och isolerade?

Myndigheten för tillgängliga medier i samarbete med Krisinformation.se

Inläst information om inrikes resor inför sommaren.

https://www.mtm.se/contentassets/e06b9cb764c74b68aa689816e3b23d33/1_reserekommendationer_l_ttas.mp3

Inläst information om tester av covid-19.

https://www.mtm.se/contentassets/e06b9cb764c74b68aa689816e3b23d33/1_gratis_tester_f_r_covid-19.mp3

Inläst information om nytt nationellt telefonnummer med information om covid-19 på olika språk

https://www.mtm.se/contentassets/e06b9cb764c74b68aa689816e3b23d33/1_nationell_telefonlinje_om_de.mp3

Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s information

1177 – Covid-19 – samlad information om corona i ditt län, information finns även på andra språk.

https://www.1177.se/

MFD har samlat information om coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning.

https://www.mfd.se/vart-uppdrag/tillganglig-information-om-pagaende-smittspridning/

 

Västra Götaland regionens information med bildstöd