Juli

Submission to the 20th Session of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities juli 2018

Maj

Skrivelse rörande funktionsrätts- och konsumentrörelsens möjligheter att delta i standardiseringsarbetet 15 juni 
Svar på skrivelsen (4 juli 2018)

Skrivelse från Nätverket för oberoende MR-institution om tredjepartsintervention maj 2018

Skrivelse Annika Strandhäll inför Regeringens funktionshindersdelegation 28 maj 2018

Skrivelse Hallengren inför Regeringens funktionshindersdelegation 28 maj 2018

Skrivelse Ylva Johansson inför Regeringens funktionshindersdelegation 28 maj 2018

April

Skrivelse Malmborg Oroande arbetsordning för LSS-utredningen

Skrivelse Hallengren om akuta åtgärder för LSS 2018 04 23

Skrivelse Hallengren om våra mest angelägna frågor Regeringens delegation 2018 04 23

Skrivelse om funktionsrättskonventionen och oberoende institution för mänskliga rättigheter 2018-04-11

Mars

The Swedish Disability Rights Federations alternative answers to the questionnaire on the right of persons with disabilities

Funktionsrätt Sverige bidrag till Agenda 2030 (HLPF 2018)

Funktionsrätt Sverige kompletterande synpunkter efter sakråd Byggd miljö 14 mars 2018

Frågor till Lena Micko inför Funktionshinderdelegationen 5 mars 2018

Frågor till Martin Olauzon inför Funktionshinderdelegationen 5 mars 2018

Februari

Kompletterande synpunkter om uppföljning av rekommendationer från FN:s kommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Utvärderande frågor för inbjudna organisationer i sakråd om rekommendationer från FN