December

Synpunkter på MFD:s remiss och ändrad process för översättning av allmänna kommentarer

Frågor till Ardalan Shekarabi Funktionshinderssdelegationen december

Frågor till Lena Hallengren Funktionshinderssdelegationen december

November

Skrivelse om Jämlik tandhälsa

Kompletterande skrivelse angående styrkraft i funktionsrättspolitiken SOU 2019:23

Skrivelse om EUs tillgänglighetsdirektiv

Ställningstagande om EU:s funktionshinderstrategi från 2020, på engelska

Oktober

Skrivelse om Riv hindren för tillgänglighet

Inspel till kommande forskningsproposition

Synpunkter om Tillgänglighet i public service

Brev om EU strukturfonder till Närings- och Arbetsmarknadsdepartementen

Juli

Skrivelse till FNs råd för mänskliga rättigheter med svar på frågor om artikel 8 att medvetandegöra om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Juni

Inspel till ESF om programperiod 2021 till 2027

Frågor till Ylva Johansson inför Funktionshindersdelegation 2019-06-04

Frågor till Anna Ekström inför Funktionshindersdelegationen 19-06-04

Maj

Skrivelse till statssekreterare Helene Öberg maj 2019

Skrivelse till statsrådet Ardalan Shekarabi maj 2019

April

Skrivelse till statsrådet Åsa Lindhagen april 2019

Skrivelse till statsrådet Per Bolund

Mars

Uppföljande brev till Annika Strandhäll 28 mars 2019

Funktionsrätt Sveriges bidrag till Agenda 2030 inför FNs politiska högnivåforum HLPF 2019

Synpunkter på nationella indikatorer för statistisk i uppföljning av Agenda 2030

Synpunkter om EU2020 2019