Brev om EU strukturfonder Närings- och Arbetsmarknadsdepartementen