Frågor till Anna Ekström inför Funktionshindersdelegationen 19-06-04