Skrivelse Inspel till kommande forskningsproposition