Synpunkter på MFD:s remiss och ändrad process för översättning av allmänna kommentarer