Synpunkter på MFD:s remiss och ändrad process för översättning av allmänna kommentarer.
Myndigheten för delaktighet svarade på vårt brev den 11 februari 2020:
Svar på skrivning angående översättning av allmänna kommentarer

Hej,
MFD har tagit emot er skrivning om översättningarna av de allmänna kommentarerna och processen framåt vad gäller dessa, samt synpunkter på tidsbristen kring att ge synpunker på de allmänna kommentarerna nr 6 och 7.
MFD kommer att stå fast vid den process vi skickade information om till er den 11 november 2019. För att få till en mer effektiv process kommer synpunkter framåt att hämtas in i skrifltig remmitering utan efterföljande dialogmöten. I de fall MFD ser behov av att samverka kring översättningen med andra myndigheter genomförs detta.
MFD skickade senast översättningen av den allmänna kommentaren 6 direkt från översättaren utan att gå igenom den, vilket vi förstår inte var optimalt. Mot bakgrund av detta och den korta tid ni gavs vill vi ge er ytterligare tid (6 veckor) till att läsa och ge synpunkter på de allmänna kommentarerna 6 och 7. MFD har nu gått igenom dessa och de är också språkgranskade. Vi hoppas att detta ska underlätta för er och att ni vill och har möjlighet att läsa och ge synpunkter. Funktionsrätt Sveriges synpunkter är viktiga för oss.
Lämna gärna era synpunkter i kommentarsfunktionen i Word eller på annat sätt som ni föredrar. Vi tar också gärna emot inspel på vilka delar i respektive kommentar som ni ser som mest centrala att lyfta upp i en sammanfattning.
Sista dag för synpunkter är den 24 mars.

Med vänliga hälsningar
Myndigheten för delaktighet