November

Arbetsmarknadspolitik för personer med funktionsnedsättning – Inspel till regeringen och samarbetspartierna nov 2020

Oktober

Frågor till statsrådet Åsa Lindhagen inför Funktionshinderdelegationen den 7 oktober 2020, om oberoende institution för mänskliga rättigheter

Frågor till l statsrådet Lena Micko inför Funktionshinderdelegationen den 7 oktober 2020, om likhet över landet och aktiv involvering

Skriftligt svar till Funktionsrätt Sverige från Lena Micko

September

Till statsrådet Morgan Johansson angående straffrättsligt skydd av personer med funktionsnedsättning

Svar på brev till stadsrådet Morgan Johansson

Svar på frågor ställda av Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering S 2020:04

Juli

Öppet brev från 25 organisationer om smittskyddshanteringen till regeringen, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten

Maj

Frågor till Lena Hallengren inför Funktionshinderdelegationen (om coronapandemin) den 19 maj

Brev till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark 20 maj 2020

Frågor statsråd Lena Hallengren inför Funktionshinderdelegationen 2 juni 2020

Frågor statsråd Tomas Eneroth inför Funktionshinderdelegationen 2 juni 2020

Skrivelse till regeringen ang SKRs hemställan ang lagärning av SOL och LSS

April

Yttrande över rekommendationer om mänskliga rättigheter som lämnades till Sverige den 27 januari 2020  inom ramen för Universal Periodic Report, UPR

Skrivelse till Lena Hallengren med anledning av smittskyddspenning 27 april 2020

Skrivelse till Stefan Löfven Inför rådsmöte 23 april om EU:s strategiska arbete med anledning av coronaviruset 20 aprl 2020

Skrivelse till Ann Linde och Peter Eriksson angående Mänskliga rättigheter och kampen mot Corona 15 april

Skrivelse till Olivia Wigzell angående konsekvenserna av coronapandemin 3 april 2020

Skrivelse Amanda Lind med anledning av  Coronapandemin 2 april 2020

Mars

Skrivelse till Lena Hallengren Om riskgrupper vid covid 19 2020-03-26

Öppet brev om en oberoende MR-institution till Stefan Löfven från MR-nätverket 2020-03-23

Frågor till statsrådet Åsa Lindhagen inför Funktionshinderdelegationen 18 mars

Frågor till statsrådet Lena Hallengren inför Funktionshinderdelegationen 18 mars

Yttrande angående AI-agenda för Sverige 2020-03-06

Skrivelse Lena Hallengren kandidat till övervakningskommittén

Bilaga till Skrivelse om Nominering till FNs övervakningskommitte för funktionsrättskonventionen från EDF

Februari

Skrivelse om nationella professionsprogram

Skriftliga synpunkter på statistik om personer med funktionsnedsättning efter saksamråd med SCB

Skrivelse till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

 

Januari

Skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth uppföljning av möte januari 2020