Frågor till statsrådet Åsa Lindhagen inför Funktionshinderdelegationen 18 mars